Biuro podróży Travel Family - Ekspert wakacji w Chorwacji Realizacja: MagicWare

Jak pracujemy z recenzjami

Recenzje publikowane przy poszczególnych produktach na naszej stronie internetowej zostały napisane przez klientów biura podróży TRAVEL FAMILY, którzy korzystali z danego produktu (zakwaterowania).

Po zakończeniu świadczenia usług do klienta wysyłany jest automatyczny e-mail z naszego systemu rezerwacji. W wiadomości e-mail Klient znajdzie bezpośredni link do wpisania recenzji z prośbą o jej dokonanie i wpisania opinii.

Klient może także przesłać recenzję bezpośrednio na naszej stronie internetowej. W formularzu do wpisania recenzji na stronie Klient musi najpierw dokonać identyfikacji i podać niektóre swoje dane, na podstawie których nasz system rezerwacyjny zweryfikuje, czy rzeczywiście jest klientem biura podróży TRAVEL FAMILY. Dopiero po tej weryfikacji Klient może przesłać recenzję.

Klient może także przesłać recenzję do biura podróży TRAVEL FAMILY drogą mailową lub swoją ocenę przekaż telefonicznie lub osobiście w oddziale, u operatora call center lub u przedstawiciela biura podróży TRAVEL FAMILY w miejscu pobytu lub w autokarze. We wszystkich tych przypadkach zawsze identyfikujemy lienta w naszym systemie rezerwacji.

Jeżeli nie uda nam się zidentyfikować i zlokalizować Klienta w naszym systemie rezerwacji, otrzymaną recenzję uznamy za anonimową. Zasada ta obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.

Przeglądamy wszystkie otrzymane anonimowe recenzje dotyczące naszych produktów i usług. Przede wszystkim negatywne doświadczenia i uwagi krytyczne naszych klientów zawarte w opiniach są sprawdzane przez przedstawicieli biura podróży TRAVEL FAMILY na miejscu pobytu we współpracy z menadżerami produktu. Jeśli odkryjemy błąd i jeśli będziemy w stanie zapewnić naprawę, staramy się zorganizować naprawę tak szybko, jak to możliwe.

Biuro podróży TRAVEL FAMILY publikuje otrzymane recenzje na swojej stronie internetowej, ale nie wszystkie otrzymane recenzje. Do publikacji wybieramy recenzje, które dają użytkownikom naszego serwisu najbardziej obiektywny i wiarygodny opis cech, charakteru, cech i użyteczności oferowanych usług.

Biuro podróży TRAVEL FAMILY zastrzega sobie prawo do niepublikowania recenzji, które:

  • zawierają bezsensowne komunikaty, niezrozumiałe informacje, z nadmierną lub wręcz brakiem interpunkcji
  • zawierają dane dotyczące tożsamości Klienta, innych osób, innych organizacji, w szczególności nazwy handlowe, nazwy firm, adresy, adresy e-mail, numery telefonów i tym podobne
  • zawiera informacje oceniające lub promujące inne podmioty lub inne usługi niż produkty lub usługi biura podróży TRAVEL FAMILY
  • zawierają spam lub inną całkowicie nieistotną treść
  • po późniejszej weryfikacji okazują się fałszywe
  • celowo zniesławiające oferowany produkt lub usługi na podstawie subiektywnych wrażeń lub odczuć, powstałych bądź na skutek działania siły wyższej, bądź zupełnie niezwiązanej z odpowiadającą jej obiektywną rzeczywistością
  • zawierają przekleństwa, obelgi, wulgaryzmy
  • naruszają w jakikolwiek sposób prawa Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności opinie nawołujące do przemocy, nienawiści, ksenofobii, zniesławienia lub dyskryminacji narodu, rasy, grupy etnicznej lub podobnej grupy osób lub określonych osób


Polecamy


pdf  Dzwońcie 9–17: (+48) 334 728 008