Vítkovice Tours, Członek Grupy Travel Family - Ekspert wakacji w Chorwacji Realizacja: MagicWare
INFOLINIA

(+48) 33 47 28 008

Napisz do nas: [email protected]

WWW: www.vitkovicetours.pl

906

Aktualna sytuacja - informacje

Data ostatniej aktualizacji: 28. 7. 2021

Aktualna sytuacja informacje

Szanowni klienci,

Na tej stronie będziemy Was regularnie informować o aktualnych warunkach podróży do poszczególnych destynacji oraz rozwoju sytuacji związanej z realizacją Waszego wypoczynku.

Poniższe informacje dotyczą aktualnych warunków podróży do wybranych destynacji.

Pełne informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.gov.pl

Czechy

Słowacja

Węgry

Austria

Słowenia

Chorwacja

Czarnogóra

Włochy

POWRÓT DO POLSKI

Od 09.07 podróżujący z Polski do Czech będą mieć obowiązek okazania zaświadczenia o przyjęciu dwóch dawek szczepionki na COVID-19 (upłynęło min. 14 dni od drugiego szczepienia lub min. 14 dni od przyjęcia szczepionki jednodawkowej), odbyciu choroby (upłynęło nie więcej niż 180 dni) lub wykonania testu (antygenowy ważny 48h lub PCR ważny 72h – obowiązuje osoby powyżej 5 roku życia). Honorowane są tzw. paszporty COVIDowe lub zaświadczenia krajowe przetłumaczone na język czeski/angielski. Przed przekroczeniem granicy podróżujący mają obowiązek wypełnienia formularza lokalizacyjnego - https://plf.uzis.cz/. Tranzyt przez Czechy do 12h odbywa się bez ograniczeń.

Niezależnie od powyższego, w celu skorzystania w Czechach z infrastruktury hotelowej i restauracyjnej podróżujący z Polski również muszą posiadać: zaświadczenie o zaszczepieniu, przechorowaniu koronawirusa bądź negatywny wynik testu.

źródło: https://www.gov.pl/web/czechy/stan-wyjatkowy-w-republice-czeskiej-zasady-podrozowania

Od dnia 9 lipca 2021 roku wszystkie polsko-słowackie przejścia graniczne są czynne. Od 10 sierpnia 2021 roku osoby w wieku 12-18 lat, jeśli nie są zaszczepione przeciw COVID-19, podlegają kwarantannie na zasadach ogólnych.

Z dniem 19 lipca 2021 roku każda osoba (za wyjątkiem m. in. osób przejeżdżających tranzytem, osób poniżej 12 roku życia) wjeżdżająca do Republiki Słowackiej jest zobowiązana do dokonania uprzedniej rejestracji formularza e-hranica: https://korona.gov.sk/ehranica/ lub https://korona.gov.sk/en/ehranica/ oraz posiadania podczas wjazdu i w trakcie pobytu na jej terytorium potwierdzenia dokonania tej rejestracji. Rejestracji tego formularza należy dokonać każdorazowo przed wjazdem na terytorium RS.

Zgodnie z zapisami Zarządzenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego Republiki Słowackiej, obywatele państw UE, w tym obywatele polscy, a także członkowie ich rodzin, mogą przejechać tranzytem do innego kraju UE przez terytorium Słowacji w ciągu 8 godzin bez zatrzymywania się, za wyjątkiem niezbędnego tankowania paliwa na stacjach benzynowych. Na tranzyt nie jest wymagane posiadanie zaświadczenia negatywnym wyniku testu na COVID-19, ani zaświadczenia o zaszczepieniu, ani wypełnianie jakiegokolwiek formularza np. e-hranica. Przejazd tranzytowy musi się odbyć po wyznaczonych trasach.

UWAGA! Zgodnie z informacjami uzyskanymi od dyżurnego Policji ds. Cudzoziemców i Granic Republiki Słowackiej, przejazd do Polski tranzytem przez terytorium Republiki Słowackiej z krajów, z którymi Polska posiada wspólną granicę (Ukraina, Czechy, Niemcy) jest traktowany jako nieuzasadniony geograficznie i należy się liczyć z odmową wjazdu na granicy ukraińsko-słowackiej w celu realizacji takiej podróży, ewentualnie z nałożeniem kary pieniężnej za naruszenie przepisów dotyczących obowiązkowej kwarantanny osób wjeżdżających na terytorium Republiki Słowackiej.

W przypadku naruszenia aktualnych zasad wjazdu lub tranzytu należy liczyć się z możliwością ukarania mandatem w wysokości do 1659 EUR.

źródło: https://www.gov.pl/web/slowacja/zasady-wjazdu-cudzoziemcow-do-republiki-slowackiej-i-tranzytu-przez-jej-terytorium


POBYT
Bez dodatkowych obostrzeń mogą wjechać na terytorium Węgier osoby:

 • przekraczające granicę w związku z pracą w transporcie towarowym;
 • posiadacze paszportów dyplomatycznych i służbowych;
 • posiadacze paszportów prywatnych lub innych dokumentów podróży przybywający na Węgry z oficjalną wizytą, której cel musi być potwierdzony odpowiednimi dokumentami;
 • osoby, które w wystarczający sposób udowodnią, że przeszły zachorowanie na COVID-19 w ciągu 6 miesięcy poprzedzających wjazd;
 • osoby potrafiące udowodnić fakt swojej ochrony przed COVID-19 przy pomocy ważnego certyfikatu odporności wydanego zgodnie z rozporządzeniem rządowym 60/2021 z 12 lutego 2021 r. oraz dokumentu podróży wskazanego w wyżej wymienionym certyfikacie, a także niepełnoletni (do ukończenia 18. roku życia) pod opieką tych osób;
 • osoby potrafiące udowodnić fakt swojej ochrony przed COVID-19 przy pomocy ważnego certyfikatu odporności wydanego przez państwo, określonego w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zagranicznych, a także niepełnoletni (do ukończenia 18. roku życia) pod opieką tych osób;
 • osoby legitymujące się certyfikatem odporności wydanym przez państwo wymienione w rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu 17/2021 z 22 maja 2021 r. o wzajemnym uznawaniu certyfikatów odporności, a także niepełnoletni (do ukończenia 18. roku życia) pod opieką tych osób.

TRANZYT
Cudzoziemcy w ruchu osobowym tranzytowym mogą przejechać przez terytorium Węgier tylko wyznaczonymi trasami: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo.

Informacje o przejściach granicznych, wjeździe i wyjeździe z Węgier w drogowym ruchu tranzytowym, trasach przejazdu, czasie oczekiwania na odprawę, informacje o sytuacji drogowej, miejscach postojów oraz czasie wyznaczonym na opuszczenie terytorium Węgier itp. znajdują się na stronie internetowej wegierskiej policji: http://www.police.hu/en/news.

Ambasada Węgier w Warszawie informuje we wpisie na swoim profilu na Facebooku (7 lipca 17:24), że możliwy jest zjazd z wyznaczonych tras w celu noclegu lub pobytu turystycznego.

Osoby mogą korzystać wyłącznie z następujących przejść granicznych:

Na granicy Węgier i Słoweni Dolga vas - Redics,

 • Pince (autostrada) - Torniyszentmiklos (Országút).
Węgry - Chorwacja przejścia graniczne:
 • Udvar – Duboševica
 • Drávaszabolcs – Donji Miholjac
 • Barcs – Terezino Polje
 • Berzence – Gola
 • Letenye – Goričan
Granica z Austrią:
 • Rábafüzés – Heiligenkreutz
 • Bucsu – Schachendorf
 • Kőszeg – Rattersdorf
 • Hegyeshalom – Nickelsdorf

źródło: https://www.gov.pl/web/wegry/wjazd--przejazd---pobyt-na-wegrzech4


POBYT
Osoby zobowiązane są do wykazania podczas kontroli przy przekroczeniu granicy jednej z czterech okoliczności:

 • negatywnego wyniku badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 (PCR ważny 72 godziny, antygenowy ważny 48 godzin, samodzielnie wykonany test antygenowy ważny 24 godziny) potwierdzonego w formie:
  • zaświadczenia wydanego przez punkt testujący, w języku niemieckim lub angielskim, musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę i godzinę pobrania próbki, wynik testu - negatywny/pozytywny oraz podpis i pieczęć osoby testującej lub kod kreskowy/kod QR lub;
  • zaświadczenia lekarskiego wydanego w języku niemieckim lub angielskim na formularzu A lub B (poniżej);

 • zaszczepienia preparatem: BioTech/Pfizer, (Vaxzervia) AstraZeneca, Moderna, Sinophram, Sinovac-Corona Vac, Janssen potwierdzonego w formie:
  • certyfikatu szczepienia wydanego w języku niemieckim lub angielskim lub zawierającego tłumaczenie na jeden z tych języków lub;
  • zaświadczenia lekarskiego wydanego w języku niemieckim lub angielskim na formularzu A lub B (poniżej);
   Szczepionki dwudawkowe uprawniają do wjazdu od 21. dnia do 90 dni od podania pierwszej dawki oraz w przypadku drugiego szczepienia – od 22. dnia do 270 dni od podania pierwszej dawki.
   Szczepionki jednodawkowe uprawniają do wjazdu od 21. dnia do 270 dni od podania szczepionki.

 • przebycia infekcji wirusem SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 180 dni potwierdzonego w formie:
  • urzędowego zaświadczenia – np. decyzji o skierowaniu na kwarantannę w związku z zachorowaniem na Covid 19 lub;
  • zaświadczenia lekarskiego wydanego w języku niemieckim lub angielskim na formularzu A lub B.

 • posiadania przeciwciał potwierdzonego w formie urzędowego zaświadczenia, nie starszego niż 90 dni.

Szczepionki dwudawkowe uprawniają do wjazdu od 21. dnia do 90 dni od podania pierwszej dawki oraz w przypadku drugiego szczepienia – od 22. dnia do 270 dni od podania pierwszej dawki. Szczepionki jednodawkowe uprawniają do wjazdu od 21. dnia do 270 dni od podania szczepionki. Osoby, które nie posiadają dokumentów potwierdzających sczepienie, negatywnego testu, przebycia infekcji wirusem lub posiadania przeciwciał zobowiązane są do rejestracji („Pre-Travel-Clearance”) na stronie https://entry.ptc.gv.at/.

TRANZYT
Osoby podróżujące w tranzycie przez Austrię przekraczając granicę nie muszą posiadać zaświadczenia lekarskiego, wyniku testu, nie podlegają kwarantannie oraz obowiązkowi elektronicznej rejestracji. Tranzyt osób prywatnie podróżujących jest możliwy bez zbędnego zatrzymywania się, o ile spełnią warunki umożliwiające wjazd z Austrii do kolejnego kraju. W ramach tranzytu możliwe jest zatrzymanie się na stacjach benzynowych i parkingach przy autostradzie. Jako tranzyt traktowany jest również przylot do Austrii i dalsza niezwłoczna podróż np. do Polski samolotem, samochodem lub pociągiem. W przypadku przylotu lub międzylądowania oraz opóźnienia w opuszczeniu Austrii możliwy jest nocleg w wyznaczonym hotelu na terenie lotniska.

Przejścia drogowe ze Słowenią:

 • Angern an der March – Záhorská Ves
 • Berg – Petrzalka
 • Hohenau (Brücke) – Moravsky Jan
 • Kittsee (Zollposten) – Bratislava-Jarovce
Przejścia drogowe ze Słowacją:
 • Angern an der March – Záhorská Ves
 • Berg – Petrzalka
 • Hohenau (Brücke) – Moravsky Jan
 • Kittsee – Bratislava-Jarovce
 • Kittsee (Zollposten).

źródło: https://www.gov.pl/web/austria/przyjazd-i-tranzyt-przez-Austrie


Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem opublikowanym przez władze Słowenii od 15.7.2021 warunkiem wjazdu do Słowenii jest posiadanie unijnego certyfikatu COVID. Warunek ten będzie od 30 sierpnia br. (od północy) dotyczył również osób podróżujących tranzytem i w transporcie międzynarodowym.

Osoby, które nie posiadają unijnego certyfikatu COVID (ew. równoważnego dokumentu z kodem QR zawierającym co najmniej równoważne informacje) będą mogły wjechać pod warunkiem, że na granicy okażą:

 • nie starszy niż 72 godziny negatywny wynik wykonanego w laboratorium testu PCR na SARS-CoV-2 lub nie starszy niż 48 godzin szybki test antygenowy (ważność obu testów liczy się od momentu pobrania materiału do badania)
albo

 • zaświadczenie, że są ozdrowieńcami, czyli okażą pozytywny wynik testu RT‐PCR wykonanego w czasie od 10 dni do 180 dni przed planowanym wjazdem lub zaświadczenie lekarskie, gdzie od daty pozytywnego wyniku minęło więcej niż 10 dni i mniej niż 180 dni poprzedzających wyjazd
albo

 • zaświadczenie lekarskie o przechorowaniu Covid-19 i przyjęciu jednej dawki szczepionki w ciągu 8 miesięcy od daty zachorowania na Covid 19

Do 29 sierpnia br. włącznie osoby podróżujące tranzytem (nieprzekraczalny czas na tranzyt to 12 godzin bez zbędnych postojów i noclegu) oraz przekraczające granicę w związku z pracą w transporcie międzynarodowym są zwolnione z obowiązku spełniania kryterium PCT (wjazd również na okres nie przekraczający 12 godzin) tj. bycia zaszczepionym, ozdrowieńcem lub legitymowania się negatywnym wynikiem testu PCR (nie starszy niż 72h) lub HAG (nie starszy niż 48h). Granicę, bez dodatkowych wymogów, mogą przekroczyć dzieci do momentu ukończenia 15 lat, przekraczające granicę z rodzicami/opiekunami spełniającymi powyższe wymagania

źródło: https://www.gov.pl/web/slowenia/wyjatek-dla-tranzytu-i-transportu-miedzynarodowego-przy-wjezdzie-do-republiki-slowenii-przedluzono-do-2908-wlacznie


Warunkiem wjazdu do Chorwacji z państw członkowskich UE lub państw strefy Schengen lub państw stowarzyszonych Strefy Schengen jest posiadanie unijnego certyfikatu COVID.

Osoby, które nie posiadają unijnego certyfikatu COVID będą mogły wjechać pod warunkiem, że na granicy okażą:

 • nie starszy niż 72 godziny negatywny wynik testu PCR na SARS-CoV-2 lub nie starszy niż 48 godzin szybki test antygenowy (ważność obu testów liczy się od momentu pobrania materiału do badania). Honorowane są wyłącznie testy antygenowe stosowane w krajach UE i wykonywane w laboratoriach
albo

 • nie starsze niż 270 dni zaświadczenie o przyjęciu dwóch dawek szczepionki uznawanej w UE (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm)
albo

 • nie starsze niż 270 dni zaświadczenie o przyjęciu jednej dawki szczepionki Janssen (Johnson&Johnson) – pod warunkiem, że od przyjęcia tej jednodawkowej szczepionki upłynęło 14 dni
albo

 • zaświadczenie o przechorowaniu Covid-19 i przyjęciu jednej dawki szczepionki w ciągu 6 miesięcy od daty zachorowania na Covid 19, a szczepienie zostało wykonane w ciągu ostatnich 270 dni
albo

 • potwierdzenie, że od przyjęcia pierwszej dawki szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleya (Sputnik V) upłynęło od 22 do 42 dni lub 22 do 84 dni jeśli przyjęły pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca
albo

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że przebyły COVID-19 zawierające daty przechodzenia choroby lub pozytywny wynik testu PCR/testu antygenowego, wykonanego w ciągu ostatnich 270 dni, ale nie później niż 11 dni, przed planowaną datą przekroczenia granicy RCh. UWAGA! Nie ma wzoru takiego zaświadczenia

Granicę, bez dodatkowych wymogów, mogą przekroczyć dzieci do momentu ukończenia dwunastu lat, przekraczające granicę z rodzicami/opiekunami posiadającymi unijny certyfikat COVID lub negatywny wynik testu, lub będącymi ozdrowieńcami, lub posiadającymi zaświadczenie o szczepieniu.

Osoby, które nie będą spełniały jednego z wyżej wymienionych warunków, przy wjeździe na terytorium Republiki Chorwacji zostaną automatycznie skierowane Policję Graniczną na dziesięciodniową kwarantannę, która może zostać skrócona po otrzymaniu negatywnego wyniku testu PCR/antygenowego, wykonanego już na terenie Chorwacji.

Osoby, które w drodze do RCh przejeżdżały przez kraje spoza UE/strefy Schengen mają obowiązek wykazania, że ich podróż do Chorwacji odbywała się bez zbędnego zatrzymywania się.

Powyższe nie dotyczy m.in. osób przejeżdżających przez RCh tranzytem (i dalej obowiązuję 12-godzinny limit czasowy).

Prosimy także o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego wjazdu na teren Chorwacji oraz wydrukowanie go: https://entercroatia.mup.hr/

Między Słowenią a Chorwacją wszystkie punkty kontrolne są otwarte. Formularz: https://entercroatia.mup.hr/

Więcej informacji na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji:

 • https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211
 • https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212
  • Spis testów antygenowych dopuszczonych przez Unię Europejską:

   źródło: https://www.gov.pl/web/chorwacja/zasady-wjazdu-do-chorwacji-obowiazujace-do-dnia-31082021-r


   W związku z drastycznie pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną rząd Czarnogóry zdecydował o wprowadzeniu od 24 sierpnia br. kolejnych obostrzeń.

   Obcokrajowcy mogą wjechać do Czarnogóry tylko, gdy posiadają jeden poniższych dokumentów:

   • Zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu przeciwko COVID-19 lub zaświadczenie o zaszczepieniu pojedynczą dawką przeciwko COVID-19
   • Posiadanie negatywnego testu PCR na COVID-19, nie starszego niż 72 godziny
   • Zaświadczenie, że dana osoba przeszła COVID-19, przy czym minęło nie mniej niż 14 dni i nie więcej niż 180 dni od pozytywnego testu PCR lub szybkiego testu antygenowego
   • Posiadanie negatywnego szybkiego testu na obecność antygenu wirusa COVID-19, który nie jest starszy niż 48 godzin

   Jeżeli podróżujący nie posiada żadnego z powyższych dokumentów, zostanie skierowany na 14 dniową kwarantannę (samoizolację), którą można zakończyć po szóstym dniu wjazdu do Czarnogóry pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu PCR.

   źródło: https://www.gov.pl/web/czarnogora/aktualne-warunki-wjazdu-do-czarnogory-oraz-informacje-dla-podrozujacych


   Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium państw z Kategorii C (w tym z Polski) co najmniej do 30 lipca br. mają obowiązek:

   • zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form (w przypadku problemów technicznych należy wypełnić oświadczenie autodichiarazione);
   • przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch (wzór zaświadczenia w załącznikach poniżej).
   Według aktualnie obowiązujących włoskich przepisów ani szczepienie ani przebycie covid-19 nie zwalnia z obowiązku posiadania testu.

   Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej drugiego roku życia.

   W przypadku niespełnienia powyższych warunków należy poddać się 10-dniowej kwarantannie, zgłosić swój przyjazd dla właściwej miejscowo placówki służby zdrowia (ASL) i wykonać test wymazowy po zakończeniu kwarantanny.

   Osoby zobowiązane są do zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form: https://app.euplf.eu/#/.

   źródło: https://www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19


    

    

   POWRÓT DO POLSKI

   Na granicach zewnętrznych UE/Schengen z kwarantanny są zwolnione osoby, posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, ale tylko ten poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID-19 !!! Pozostałe zaświadczenia o negatywnym wyniku testu nie zwalniają z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granic zewnętrznych.

   Na granicach zewnętrznych z kwarantanny są zwolnione również osoby zaszczepione i ozdrowieńcy oraz określone kategorie osób (m.in.: dyplomaci, żołnierze, załogi statków powietrznych itd.) wymienione w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

   Dzieci do ukończenia 12 roku życia przekraczające granice zewnętrzne są zwolnione z kwarantanny jeżeli podróżują pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19, albo pod opieką przedstawiciela linii lotniczej.

   W przypadku podróży z państw nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim Unii Europejskiej, okres odbycia 10-dniowej kwarantanny ulega skróceniu, gdy wynik testu w kierunku SARS-Cov-2 jest negatywny, a test został wykonany po przekroczeniu granicy Polski w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. !! Nie dotyczy to osób, które rozpoczęły podróż w jednym z krajów strefy Schengen lub w kraju należącym do Unii Europejskiej (czyli również podróżnych z Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Irlandii i Rumunii).Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez medyczne laboratorium diagnostyczne (wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV-2).

   źródło: https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy.html

   Powyższe dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Aktualne informacje można znaleźć na rządowych stronach poszczególnych krajów oraz na www.gov.pl. Biuro Podróży Travel Family nie ponosi odpowiedzialności za przedstawienie błędnych informacji. Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powyższe informacje w każdej chwili mogą ulec zmianie, za co nie odpowiada.

   Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!

   Biuro Podróży TRAVEL FAMILY

Najczęściej wyszukiwane

 • 1

  Numer jeden nad Adriatykiem

  Vitkovice Tours, Członek Grupy Travel Family istnieje od 1991 roku i specjalizuje się w wyjazdach wakacyjnych nad Morze Adriatyckie. W ofercie posiadamy zarówno hotele jak i apartamenty wzdłuż całego wybrzeża Adriatyku.

 • 2

  Stabilna firma

  Vitkovice Tours, Członek Grupy Travel Family zostało wyróżnione jako jedna ze 100 najbardziej stabilnych firm w Czechach.

 • 3

  Zadowolenie klienta

  Co roku z naszych usług korzysta ponad 40 000 klientów z Polski, Słowacji oraz Czech.

Czy możemy Wam w czymś pomóc?


Wypełniając i wysyłając formularz zapytania wyrażacie zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg ustawy Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883

Wprowadź tekst z obrazka
* Dane obowiązkowe