Vítkovice Tours, Członek Grupy Travel Family - Ekspert wakacji w Chorwacji Realizacja: MagicWare
INFOLINIA

(+48) 33 47 28 008

Napisz do nas: [email protected]

WWW: www.vitkovicetours.pl

906

Aktualna sytuacja - informacje

Aktualna sytuacja informacje

Szanowni klienci,

Na tej stronie będziemy Was regularnie informować o aktualnych warunkach podróży do poszczególnych destynacji oraz rozwoju sytuacji związanej z realizacją Waszego wypoczynku.

Poniższe informacje dotyczą aktualnych warunków podróży do wybranych destynacji.

Pełne informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.gov.pl

Czechy

Słowacja

Węgry

Austria

Słowenia

Chorwacja

Czarnogóra

Włochy

POWRÓT DO POLSKI

Wjazd do 24 godzin – bez ograniczeń, także w celach turystycznych, bez obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID-19.
Tranzyt – umożliwiono swobodny TRANZYT drogą lądową z Polski przez Czechy do 12 h. Na okoliczność TRANZYTU z Polski przez Czechy do 12h nie trzeba posiadać aktualnych testów, a jedynie wykazać wiarygodny powód przejazdu przy ew. kontroli.
Turystyka – powyżej 24h dozwolona wyłącznie dla osób zaszczepionych lub posiadających negatywny test antygenowy lub PCR, wykonany przed wjazdem do Czech. Turystyka do 24h bez ograniczeń.

źródło: https://www.gov.pl/web/czechy/stan-wyjatkowy-w-republice-czeskiej-zasady-podrozowania

Aktualne informacje dotyczące pobytu na terytorium Republiki Słowacji znajdują się tutaj:
https://www.gov.pl/web/slowacja/zasady-wjazdu-cudzoziemcow-do-republiki-slowackiej-i-tranzytu-przez-jej-terytorium.

Tranzyt

Zgodnie z zapisami Zarządzenia Urzędu Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej nr 212/2021 obowiązującego od dnia 31 maja 2021 r. obywatele państw UE, w tym obywatele polscy, a także członkowie ich rodzin, mogą przejechać tranzytem do innego kraju UE przez terytorium Słowacji w ciągu 8 godzin bez zatrzymywania się, za wyjątkiem niezbędnego tankowania paliwa na stacjach benzynowych. Na tranzyt nie jest wymagane posiadanie negatywnego testu na COVID-19 ani wypełnianie jakiegokolwiek formularza, ale mogą być szczegółowo kontrolowane dokumenty uprawniające do wjazdu do kraju docelowego.

UWAGA! Zgodnie z informacjami uzyskanymi od dyżurnego Policji ds. Cudzoziemców i Granic Republiki Słowackiej, przejazd do Polski tranzytem przez terytorium Republiki Słowackiej z krajów, z którymi Polska posiada wspólną granicę (Ukraina, Czechy, Niemcy) jest traktowany jako nieuzasadniony geograficznie i należy się liczyć z odmową wjazdu na granicy ukraińsko-słowackiej w celu realizacji takiej podróży, ewentualnie z nałożeniem kary pieniężnej za naruszenie przepisów dotyczących obowiązkowej kwarantanny osób wjeżdżających na terytorium Republiki Słowackiej.

W przypadku naruszenia aktualnych zasad wjazdu lub tranzytu należy liczyć się z możliwością ukarania mandatem w wysokości do 1659 EUR.

źródło: https://www.gov.pl/web/slowacja/zasady-wjazdu-cudzoziemcow-do-republiki-slowackiej-i-tranzytu-przez-jej-terytorium


Cudzoziemcy w tranzytowym ruchu osobowym mogą wjechać na terytorium Węgier, jeśli poddadzą się na węgierskiej granicy badaniu zdrowia (zwykle pomiar temperatury) i badanie to nie stwierdzi podejrzenia zarażenia COVID-19.

Dalszym warunkiem wjazdu w celu tranzytu jest:

 • spełnienie warunków kodeksu kontroli granicznej Schengen
 • wiarygodne potwierdzenie celu podróży oraz kraj docelowego
 • gwarancja wjazdu do kraju sąsiadującego z Węgrami i będącego na planowanej trasie jego podróży

Cudzoziemcy w ruchu osobowym tranzytowym mogą przejechać przez terytorium Węgier tylko wyznaczonymi trasami: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo.

Terytorium Węgier należy opuścić w ciągu 24 godzin. Przejeżdżając wyznaczoną trasą, można przerwać podróż - oprócz miejsc wyznaczonych - tylko w sytuacji awaryjnej wymagającej nagłej interwencji technicznej lub medycznej.

źródło: https://www.gov.pl/web/wegry/wjazd--przejazd---pobyt-na-wegrzech4

Osoby podróżujące w tranzycie przez Austrię przekraczając granicę nie muszą posiadać zaświadczenia lekarskiego, wyniku testu, nie podlegają kwarantannie oraz obowiązkowi elektronicznej rejestracji. Tranzyt osób prywatnie podróżujących jest możliwy bez zbędnego zatrzymywania się, o ile spełnią warunki umożliwiające wjazd z Austrii do kolejnego kraju. W ramach tranzytu możliwe jest zatrzymanie się na stacjach benzynowych i parkingach przy autostradzie. Jako tranzyt traktowany jest również przylot do Austrii i dalsza niezwłoczna podróż np. do Polski samolotem, samochodem lub pociągiem. W przypadku przylotu lub międzylądowania oraz opóźnienia w opuszczeniu Austrii możliwy jest nocleg w wyznaczonym hotelu na terenie lotniska.

źródło: https://www.gov.pl/web/austria/przyjazd-i-tranzyt-przez-Austrie

Od 12.6 wjazd do Słowenii bez kwarantanny i obowiązku przedłożenia negatywnego wyniku testów dla mieszkańców całego terytorium Polski.

Osoby udające się do Słowenii w celach turystycznych i planujące korzystanie z noclegów, usług gastronomicznych i kulturalnych informujemy, iż muszą spełniać tzw. kryterium PCT tj. być ozdrowieńcem, osobą zaszczepioną lub posiadać negatywny wynik testu PRC lub HAG nie starszy od 48 godzin.

Honorowane są testy (PCR i HAG) nie starsze niż 48 godzin wykonane w krajach Schengen, Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Izraelu, Kanadzie, Nowej Zelandii, Federacji Rosyjskiej i Serbii.

Słowenia akceptuje tzw. 'szybkie testy' HAG wyłącznie z wykazu:
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf

źródło: https://www.gov.pl/web/slowenia/wjazd-do-slowenii-bez-ograniczen

 • osoby, które przyjeżdżają bezpośrednio z krajów lub regionów państw UE/Schengen, które znajdują się na tzw. zielonej liście Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (m.in. wszystkie województwa w Polsce); jeżeli te osoby podróżowały tranzytem przez inne państwa i regiony, muszą wykazać, że nie zatrzymywały się podczas tranzytu; osobom tym zalecamy wydrukowanie i posiadanie ze sobą w celu okazania n granicy kolorowej mapki dostępnej pod poniższym adresem: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement
 • osoby przejeżdżające przez Chorwację tranzytem (pod warunkiem, że w RCh nie będą przebywały dłużej niż 12 godzin)
  Combined indicator: 14-day notification rate, testing rate and test positivity, updated 17 June 2021

W razie, gdy nie przyjeżdżamy do Chorwacji bezpośrednio z krajów, które znajdują się na tzw. zielonej liście Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (lub Polska zostanie usunięta z tej listy), zwolnione z kwarantanny są osoby, które:

 • okażą nie starszy niż 72 godziny negatywny wynik testu PCR na SARS-CoV-2 lub nie starszy niż 48 godzin szybki test antygenowy (ważność obu testów liczy się od momentu pobrania materiału do badania). Honorowane są wyłącznie testy antygenowe uznawane w krajach UE;
 • posiadają zaświadczenie o odbyciu pełnego cyklu szczepień, o ile od przyjęcia ostatniej dawki szczepionki upłynęło min. 14 dni;
 • przeszły COVID-19 i przyjęły pierwszą dawkę szczepionki w ciągu 6 miesięcy od daty zachorowania na Covid 19, a szczepienie zostało wykonane w ciągu ostatnich 180 dni - w takim przypadku należy okazać zaświadczenie o przebyciu choroby oraz zaświadczenie o przyjęciu pierwszej dawki szczepionki;
 • przyjęły pierwszą dawkę szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleya (Sputnik V), a od jej przyjęcia upłynęło od 22 do 42 dni;
 • przyjęły pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca, a od jej przyjęcia upłynęło od 22 do 84 dni;
 • przebyły COVID-19 i mogą to potwierdzić zaświadczeniem lekarskim, zawierającym daty przechodzenia choroby lub pozytywnym wynikiem testu PCR/testu antygenowego, wykonanym w ciągu ostatnich 6 miesięcy, ale nie później niż 11 dni, przed planowaną datą przekroczenia granicy RCh. UWAGA! Nie ma wzoru takiego zaświadczenia.
 • posiadają unijny cyfrowy zielony certyfikat Covid-19;
 • dzieci do momentu ukończenia dwunastu lat, przekraczające granicę z rodzicami/opiekunami posiadającymi negatywny wynik testu, będącymi ozdrowieńcami lub posiadającymi zaświadczenie o szczepieniu.
Osoby, które nie spełniają żadnego z ww. wymogów zostaną zobowiązane do odbycia kwarantanny (10 dni). Kwarantanna może zostać skrócona po okazaniu negatywnego wyniku testu wykonanego w Chorwacji, tj. przesłaniu go na adres mailowy przejścia granicznego, przez które dana osoba wjeżdżała na terytorium RCh i otrzymaniu stosownego sms-owego potwierdzenia od chorwackich służb

Więcej informacji na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji:

Spis testów antygenowych dopuszczonych przez Unię Europejską:
https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212,
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf


Od dnia 5 czerwca 2021 r. wjazd do Czarnogóry dla obywateli RP (oraz innych państw UE) możliwy bez konieczności okazywania dokumentów potwierdzających wykonanie testu czy szczepienia na koronawirusa.

Uwaga: powyższe obowiązuje do dnia 18 czerwca br. i później może zostać zmienione.

W przypadku podjęcia podróży do Czarnogóry polecamy śledzenie poniższych stron:

 • o rozwoju sytuacji epidemicznej w Czarnogórze informuje na bieżąco Instytut Zdrowia Publicznego (strona dostępna tylko w czarnogórskiej wersji językowej): https://www.ijzcg.me/
 • szczegółowy wykaz nakazów i zakazów dostępny jest na stronie https://www.covidodgovor.me/me/opste-mjere (strona dostępna tylko w czarnogórskiej wersji językowej)
W przypadku podejrzenia zakażenia, a także w celu każdej innej konsultacji zdrowotnej należy kontaktować się z bezpłatną SOS infolinią Instytutu Zdrowia Publicznego pod nr 1616, dostępną w dni powszednie od 8 do 20, a w weekendy od 10 do 16.

Przypominamy również, że Czarnogóra nie jest członkiem UE, dlatego wiele procedur jest bardziej skomplikowanych. Dotyczy to także ew. ewakuacji i leczenia.

źródło: https://www.gov.pl/web/czarnogora/aktualne-warunki-wjazdu-na-terytorium-czarnogory


Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium państw z Kategorii C (w tym z Polski) co najmniej do 30 lipca br. mają obowiązek:

 • zarejestrowania swojego przyjazdu na platformie EU Digital Passenger Locator Form (w przypadku problemów technicznych należy wypełnić oświadczenie autodichiarazione);
 • przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch (wzór zaświadczenia w załącznikach poniżej).
Według aktualnie obowiązujących włoskich przepisów ani szczepienie ani przebycie covid-19 nie zwalnia z obowiązku posiadania testu.

Testu nie muszą wykonywać dzieci poniżej drugiego roku życia.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków należy poddać się 10-dniowej kwarantannie, zgłosić swój przyjazd dla właściwej miejscowo placówki służby zdrowia (ASL) i wykonać test wymazowy po zakończeniu kwarantanny.

źródło: https://www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19


 

 

POWRÓT DO POLSKI

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen:

 • Podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy
 • Rozwiązanie obejmie wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli w ciągu 48h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny
 • Testy te nie są finansowane ze środków publicznych

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen:

 • Każdy z podróżujących jest skierowany na kwarantannę
 • Z kwarantanny nie będzie zwalniać test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli w ciągu 48h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny
 • Testy te nie są finansowane ze środków publicznych
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy

Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

Ważne! Obecnie nie obowiązuje zakaz w ruchu lotniczym.

źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych

Biuro Podróży TRAVEL FAMILY

Najczęściej wyszukiwane

 • 1

  Numer jeden nad Adriatykiem

  Vitkovice Tours, Członek Grupy Travel Family istnieje od 1991 roku i specjalizuje się w wyjazdach wakacyjnych nad Morze Adriatyckie. W ofercie posiadamy zarówno hotele jak i apartamenty wzdłuż całego wybrzeża Adriatyku.

 • 2

  Stabilna firma

  Vitkovice Tours, Członek Grupy Travel Family zostało wyróżnione jako jedna ze 100 najbardziej stabilnych firm w Czechach.

 • 3

  Zadowolenie klienta

  Co roku z naszych usług korzysta ponad 40 000 klientów z Polski, Słowacji oraz Czech.

Czy możemy Wam w czymś pomóc?


Wypełniając i wysyłając formularz zapytania wyrażacie zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg ustawy Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883

Wprowadź tekst z obrazka
* Dane obowiązkowe