Vítkovice Tours, Członek Grupy Travel Family - Ekspert wakacji w Chorwacji Realizacja: MagicWare
INFOLINIA

(+48) 33 47 28 008

Napisz do nas: [email protected]

WWW: www.vitkovicetours.pl

906

Aktualna sytuacja - informacje

Aktualna sytuacja informacje

Szanowni klienci,

Dziękujemy za Wasze zaufanie i zakup wakacji z oferty naszego biura podróży TRAVEL FAMILY.

Chorwacja jest bezpieczna, gotowa i czeka również na polskich turystów. Z informacji od naszych turystów, którzy juz wyjechali wiemy, że wszystko działa normalnie i sprawnie.

W Chorwacji wraca swobodny przepływ turytów w części kontynentalnej oraz na wyspach. Do wjazdu potrzebny jest tylko VOUCHER na zakwaterowanie z naszego biura podróży. Przejazd przez Austrię i Słowenię przebiega sprawnie i nie potrzeba żadnych negatywnych testów na koronawirusa. W Chorwacji nie ma żadnych ograniczeń w zakresie pływania i korzystania z plaż. Wiele hoteli zostało już otwartych, a większość z nich będzie w pełni funkcjonować od 1.6. Sklepy i restauracje są otwarte, a kraj ma takie same środki ostrozności jak w naszym kraju (odległość 1,5 mi dezynfekcja rąk w obszarach zamkniętych i wspólnych itp.). W przypadku krajów UE, które nie radzą sobie z epidemią tak dobrze jak przykład w Czechach, na Słowacji, w Austrii lub Słowenii zastosowanie będą miały surowsze zasady wjazdu do Chorwacji (np. Negatywne testy kowidowe itp.) zatem nasi turyści nie muszą się obawiać innych narodowości, gdzie nie radzą sobie z koronawirusem. Bezpieczeństwo i zdrowie turystów jest najważniejsze, a Chorwaci robią, co mogą.

Zebraliśmy dla Państwa kilka informacji, dotyczących przejazdu do Chorwacji:

Czechy

Słowacja

Niemcy

Węgry

Austria

Słowenia

Chorwacja

Czarnogóra

Włochy

Czechy

Zgodnie z decyzją rządu Republiki Czeskiej (RCZ) od 30.06. mieszkańcy Województwa Śląskiego, podobnie jak mieszkańcy pozostałych polskich regionów będą mogli swobodnie podróżować do Republiki Czeskiej. Oznacza to możliwość podróży tranzytem do/z Polski, jak i wznowienie ruchu turystycznego w Czechach dla podróżnych z całej Polski. Od 30.06. Województwo Śląskie zakwalifikowano do regionów niskiego ryzyka zachorowania na koronawirusa. System oznakowania państw europejskich pod kątem możliwości i bezpieczeństwa podróżowania - tzw. „Semafor” zakłada rozróżnienie na państwa niskiego, średniego i wysokiego ryzyka zachorowania na koronawirusa: http://www.mzcr.cz/dokumenty/semaforvysoke-riziko-nakazy-zustava-uz-jen-ve-svedsku_19476_1.htmlDla obywateli krajów uznanych za kraje niskiego ryzyka - dot. także Polski zostanie zniesiony przy wjeździe na terytorium RCZ obowiązek przedłożenia negatywnego testu na obecność Covid-19 czy poddania się kwarantannie.

Słowacja

Informujemy, że zgodnie decyzją władz słowackich od godziny 6.00 w dniu 20 czerwca 2020 roku zniesione zostają dotychczasowe obostrzenie w ruchu osobowym z terytorium Polski. Polska została dodana do listy państw, które zostały uznane za bezpieczne pod względem zagrożenia epidemicznego koronawirusem. Możliwy będzie zarówno tranzyt w kierunku Polski jak i z Polski do innych krajów UE (Austria, Czechy, Węgry). Zniesione zostają obostrzenia w zakresie swobodnego przemieszczania się z Polski przez terytorium Słowacji w celach służbowych, zawodowych, turystycznych, odwiedzin i innych.
źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/slowacja

Niemcy

Wjazd z Polski do Niemiec nie podlega żadnym ograniczeniom. Władze niemieckie nie prowadzą kontroli granicznej przy wjeździe z Polski. Obowiązuje jednak zalecenie o niepodejmowaniu podróży w sprawach innych niż konieczne. Obywatele polscy, którzy podróżują tranzytem przez Niemcy do innego kraju, powinni się upewnić, że mogą kontynuować dalszą podróż (tzn. że mogą wjechać do następnego kraju). Władze niemieckie zapowiadają jednak ograniczenia w podróżach i wprowadzenie automatycznego obowiązku kwarantanny dla osób podróżujących z krajów lub regionów, w których wzrost zachorowań na koronawirusa wyniesie 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców w przeciągu 7 dni. Podczas przebywania na terenie Niemiec należy stosować się do ograniczeń w kontaktach społecznych oraz do zasad zachowania higieny wprowadzanych przez poszczególne kraje związkowe. WAŻNE! Podczas podróży prywatnym samochodem w aucie mogą się znajdować członkowie z maksymalnie dwóch gospodarstw domowych. Pomiędzy członkami dwóch gospodarstw domowych należy zachować co najmniej 1,5 m odległości. We wszystkich krajach związkowych obowiązują nakazy zakrywania ust i nosa w komunikacji zbiorowej, podczas robienia zakupów oraz w wybranych budynkach użyteczności publicznej. W niektórych przypadkach należy dodatkowo zdezynfekować ręce. Informacje są umieszczone przy wejściach. Powyższe obostrzenia obowiązują na razie do 29.06.2020 r.
źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy

Węgry

W dniu 18 czerwca br. wszedł w życie dekret rządu węgierskiego Nr 291/2020. (VI. 17.) w sprawie ograniczeń podróżowania w okresie gotowości epidemiologicznej w którym zezwala się obywatelom państw członkowskich UE a także obywateli EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz Serbii i Szwajcarii na nieograniczony wjazd na terytorium Węgier. Obywatele ww. państw są jednocześnie zwolnieni z obowiązku kwarantanny.
źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wegry

Austria

W dniu 16.06.2020 zniesione zostały obostrzenia dla obywateli polskich przyjeżdżających do Austrii, o ile posiadają miejsce zamieszkania w Austrii lub Andorze, Belgii, Bułgarii, Danii, Niemczech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Irlandii, Islandii ,Włoszech (z wyłączeniem Lombardii), Chorwacji, Łotwie, Liechtensteinie, Litwie, Luksemburgu, Malcie, Monako, Holandii, Norwegii, Polsce, Rumunii, San Marino, Szwajcarii, Słowenii, Słowacji, Czechach, Węgrzech, Watykanie i Cyprze. W razie ewentualnej kontroli na granicy osoby te będą musiały uprawdopodobnić, iż w okresie 14 dniu poprzedzających przekroczenie granicy nie były w innym kraju niż wyżej wymienionym. Oznacza to, że obywatele polscy mieszkający w Austrii lub wyżej wymienionych krajach, przyjeżdżający do Austrii, i ile w okresie ostatnich 14 dniu przed wjazdem byli jedynie w jednym z wymienionych państw, nie muszą przedkładać na granicy badania molekularno-biologicznego na obecność wirusa SAR-CoV-2, nie muszą również odbywać 14 dniowej kwarantanny. Tranzyt jest możliwy bez ograniczeń.
źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/austria

Słowenia

Od 19.6 w RSI obowiązują nowe zasady kwarantanny. Rada Ministrów RSI zmieniła rozporządzenie w sprawie środków w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 na przejściach granicznych na granicy zewnętrznej i w punktach kontrolnych na wewnętrznych granicach Republiki Słowenii ustanawiające obowiązek 14-dniowej kwarantanny, który dotyczy zarówno obywateli państw członkowskich UE i krajów strefy Schengen (za wyjątkiem krajów, z którymi Słowenia podpisała dwustronne porozumienie techniczne lub które znalazły się w wykazie tzw. bezpiecznych krajów) jak i obywateli krajów trzecich. OBOWIĄZEK KWARANTANNY NIE DOTYCZY OSÓB W TRANZYCIE, JEŻELI ICH POBYT NA TERYTORIUM SŁOWENII NIE PRZEKRACZA 12 GODZIN! Polska nie znalazła się na wykazie 24 bezpiecznych krajów tzw. 'zielonej liście' (Austria, Czarnogóra, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Republika Federalna Niemiec, Grecja, Irlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Węgry, Włochy, Norwegia, Słowacja i Szwajcaria), a naszych obywateli, którzy chcieliby na terytorium Słowenii pozostać dłużej niż 12 godzin (poza ściśle określonymi wyjątkami), obowiązuje 14-dniowa kwarantanna.
źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/slowenia

Chorwacja

Obywatele RP nie muszą na granicy okazywać żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających zasadność wjazdu do RCH. Władze RCH nie wymagają okazania testów na COVID 19 przy przekraczaniu granicy. Obowiązkiem podróżnych wjeżdżających do Chorwacji jest stosowanie się do wymogów epidemiologicznych, o których obywatele są informowani podczas przekraczania granicy (wręczana ulotka) lub drogą elektroniczną. Podróżujący mogą skorzystać z aplikacji https://entercroatia.mup.hr/ w celu dokonania rejestracji przyjazdu, co przyspieszy procedury podczas odprawy granicznej. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostaną przesłane zalecenia epidemiologiczne.

Od 13 lipca, zakrywanie nosa i ust (m.in. w sklepach, instytucjach medycznych, środkach komunikacji publicznej), jest w Chorwacji OBOWIĄZKOWE. Więcej informacji nt. nowych obostrzeń w Chorwacji znajdą Państwo tutaj: https://www.gov.pl/web/chorwacja/nowe-obostrzenia-w-republice-chorwacji.

Zachęcamy do posiadania ważnej karty EKUZ. Karta EKUZ nie zwalnia ubezpieczonego z ponoszenia tzw. opłaty partycypacyjnej (uiszczają ją również obywatele chorwaccy), która różni się w zależności od rodzaju usługi medycznej lub rodzaju przepisanych lekarstw, ale nigdy nie przekracza 10% pełnej ceny usługi/lekarstwa. Sugerujemy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia z opcją transportu medycznego, którego uzyskanie na podstawie karty EKUZ jest praktycznie niemożliwe.
źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/chorwacja

Czarnogóra

Rząd Czarnogóry ogłosił stan epidemii oraz przywrócił niektóre obostrzenia, m.in. zakrywanie nosa i ust zarówno na zewnątrz jak i w pomieszczeniach (wyjątek dotyczy plaż i parków).

Póki co, nie ma zakazu wjazdu do Czarnogóry, jednak sytuacja jest dynamiczna.

Zalecamy śledzenie komunikatów: https://www.gov.pl/web/czarnogora/aktualnosci

Włochy

Od 3 czerwca br. zniesiono ograniczenia przy przekraczaniu granicy Włoch oraz przemieszczaniu się pomiędzy regionami dla osób przyjeżdżających z państw Unii Europejskiej, strefy Schengen i Wielkiej Brytanii. Zniesiono również obowiązek kwarantanny dla osób przyjeżdżających z państw Unii Europejskiej, strefy Schengen i Wielkiej Brytanii, pod warunkiem, że osoba nie przebywała w ciągu ostatnich 14 dni poza obszarem tych państw.
Uwaga! Należy liczyć się z możliwością wprowadzenia dodatkowych obostrzeń przez władze poszczególnych regionów Włoch. Należy spodziewać się utrudnień w podróży, wzmożonych kontroli i pomiarów temperatury ciała na lotniskach, dworcach kolejowych i autobusowych i innych miejscach w których powstają skupiska ludzkie.

pdf   TRAVEL FAMILY – Bezpieczeństwo w podróży.pdf


Biuro Podróży TRAVEL FAMILY

Najczęściej wyszukiwane

 • 1

  2009-2019 stabilna firma

  Vitkovice Tours, Członek Grupy Travel Family zostało wyróżnione jako jedna ze 100 najbardziej stabilnych firm w Czechach.

 • 2

  Numer jeden nad Adriatykiem

  Vitkovice Tours, Członek Grupy Travel Family istnieje od 1991 roku i specjalizuje się w wyjazdach wakacyjnych nad Morze Adriatyckie. W ofercie posiadamy zarówno hotele jak i apartamenty wzdłuż całego wybrzeża Adriatyku.

 • 3

  Zadowolenie klienta

  Co roku z naszych usług korzysta ponad 40 000 klientów z Polski, Słowacji oraz Czech.

Czy możemy Wam w czymś pomóc?


Wypełniając i wysyłając formularz zapytania wyrażacie zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg ustawy Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883

Wprowadź tekst z obrazka
* Dane obowiązkowe